Analize decontate de CNAS

Home Analize decontate de CNAS

Analizele de laborator se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate numai în limita fondurilor alocate laboratoarelor noastre.

Programarile pentru analizele decontate de catre Casa de Asigurari Bucuresti, se vor efectua direct în centrele de recoltare, în baza biletului de trimitere de la medic. Acestea se vor face în limita bugetului alocat de Casele de Asigurari.

Analize decontate de CNAS

Denumire analiză
Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare, leucocite, numărătoare trombocite, formulă, leucocitară, indici eritrocitari*1)
VSH*1)
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)
Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)
APTT
Fibrinogenemie*1)
Numărătoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin*3)
Denumire analiză
Biochimie – serică şi urinară
Electroforeza proteinelor serice*1)
Feritină serică*1)
Uree serică*1)
Acid uric seric*1)
Creatinină serică*1), **)
Bilirubină totală*1)
Bilirubină directă*1)
Glicemie*1)
Colesterol seric total*1)
HDL colesterol*1)
LDL colesterol*1)
Trigliceride serice*1)
TGP*1)
TGO*1)
Creatinkinaza CK
Gama GT*1)
Fosfatază alcalină*1)
Sodiu seric*1)
Potasiu seric*1)
Calciu seric total*1)
Calciu ionic seric*1)
Magneziemie*1)
Sideremie*1)
Fosfor (fosfat seric)*9)
Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)
Dozare proteine urinare*1)
Microalbuminuria (albumină urinară)*8)
Dozare glucoză urinară*1)
Creatinină urinară*8)
Denumire analiză
TSH*1)
FT4*1)
Parathormonul seric (PTH)
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul luteinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactină
Anti-HAV IgM*2)
Ag HBs*1)
Anticorpi Anti HCV*1)
Testare HIV la gravidă*1)
ASLO*1)
VDRL*1) sau RPR*1)
Confirmare TPHA*4)
Antigen Helicobacter Pylori*1)
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric
IgA seric
IgM seric
IgE seric
Proteina C reactivă*1)
Factor reumatoid *1)
ATPO
PSA*1)
free PSA*6)
Denumire analiză
Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)
Denumire analiză
Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Denumire analiză
Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examen coproparazitologic*1)
Depistare hemoragii oculte*1)
Denumire analiză
Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Denumire analiză
Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Denumire analiză
Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Denumire analiză
Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Denumire analizăTarif
Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Denumire analiză
Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Denumire analiză
Antibiogramă*5)
Antifungigramă*5)
Denumire analiză
Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)*7)
Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)*7)
Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)*7)
Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)*7)
Teste imunohistochimice*)
Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri)
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)
Citodiagnostic lichid de puncţie
Denumire Analiză
I. Radiologie – Imagistică Medicală
A. Investigaţii convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1.Examen radiologic cranian standard*1)
2.Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1)
3.Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)
4.Radiografie de membre*1):
a)     Braț
b)     Cot
c)     Antrebraț
d)     Pumn
e)     Mână
f)      Șold
g)     Coapsă
h)     Genunchi
i)      Gambă
j)      Gleznă
k)     Picior
l)      Calcaneu
5.Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1)
6.Examen radiologic centură scapulară*1)
7.Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1)
8.Examen radiologic torace ansamblu*1)
9.Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)
10.Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)
11.Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)
12.Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast*1)
13.Examen radiologic colon dublu contrast
14.Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
15.Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
16.Cistografie de reflux cu substanţă de contrast
17.Pielografie
18.Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast
19.Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast
20.Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast
21.Radiografie retroalveolară
22.Radiografie panoramică
23.Mamografie în două planuri*1)
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală – Tariful se referă la examinarea pentru un sân
24.Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast
25.Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1)
2. Investigaţii neiradiante
26.Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1)
27.Ecografie abdomen*1)
28.Ecografie pelvis*1)
29.Ecografie transvaginală/transrectală
30.Ecografie de vase (vene)
31.Ecografie de vase (artere)
32.Ecografie ganglionară
33.Ecografie transfontanelară
34.Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2)
35.Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II
36.Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
37.Senologie imagistică*1)
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală – Tariful se referă la examinarea pentru un sân
38.Ecocardiografie
39.Ecocardiografie + Doppler
40.Ecocardiografie + Doppler color
41.Ecocardiografie transesofagiană
B. Investigaţii de înaltă performanţă
42.CT craniu nativ
43.CT buco-maxilo-facial nativ
44.CT regiune gât nativ
45.CT regiune toracică nativ
46.CT abdomen nativ
47.CT pelvis nativ
48.CT membre nativ/membru
49.CT membre nativ/membru
50.CT mastoidă
51.CT sinusuri
52.CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
53.CT hipofiză cu substanţă de contrast
54.CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
55.CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
56.CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
57.CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
58.CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
59.CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment
60.CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/membru
61.CT ureche internă
62.Uro CT
63.Angiografie CT membre
64.Angiografie CT craniu
65.Angiografie CT regiune cervicală
66.Angiografie CT torace
67.Angiografie CT abdomen
68.Angiografie CT pelvis
69.Angiocoronarografie CT
70.RMN craniocerebral nativ
71.RMN sinusuri
72.RMN torace nativ
73.RMN gât nativ
74.RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ
75.RMN abdominal nativ
76.RMN pelvin nativ
77,RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)
78.RMN umăr nativ
79.RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast
80.RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast
81.RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
82.RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast
83.RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast)
84.RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast
85.RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast
86.RMN extrem, nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast
87.RMN cord nativ
88.RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast
89.RMN hipofiză cu substanţă de contrast
90.Uro RMN cu substanţă de contrast
91.Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
92.Angiografia RMN artere renale sau aorta
93.Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)
94.Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast
95.RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN
96.Colangio RMN
97.RMN sâni nativ
98.RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast
II. Medicină nucleară
99.Scintigrafia renală
100.Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală – 30/90 min de la inj.)
101.Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort)
102.Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus)
103.Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară
104.Scintigrafia osoasă localizată
105.Scintigrafia osoasă completă
106.Scintigrafia hepatobiliară
107.Scintigrafia tiroidiană
108.Scintigrafia paratiroidiană

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz
pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale
PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală
cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

NOTA 4: Investigaţiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3
de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei. Contravaloarea acestor investigaţii paraclinice se
suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.