fbpx

Analize decontate de CNAS

Home Analize decontate de CNAS

Analizele de laborator se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate numai în limita fondurilor alocate laboratoarelor noastre.

Programarile pentru analizele decontate de catre Casa de Asigurari Bucuresti, se vor efectua direct în centrele de recoltare, în baza biletului de trimitere de la medic. Acestea se vor face în limita bugetului alocat de Casele de Asigurari.

Analize decontate de CNAS

Denumire analiză
Proteine totale serice *1)
Electroforeza proteinelor serice *1)
Feritină serică
Uree serică *1)
Acid uric seric *1)
Creatinină serică *1), **)
Bilirubină totală *1)
Bilirubină directă *1)
Glicemie *1)
Colesterol seric total *1)
HDL colesterol *1)
LDL colesterol *1)
Trigliceride serice *1)
TGP *1)
TGO *1)
Creatinkinaza CK
Gama GT
Fosfatază alcalină *1)
Sodiu seric *1)
Potasiu seric *1)
Calciu seric total *1)
Calciu ionic seric *1)
Magneziemie *1)
Sideremie *1)
Fosfor (fosfat seric)
Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)
Dozare proteine urinare *1)
Microalbuminuria (albumină urinară) *8)
Dozare glucoză urinară *1)
Creatinină urinară *8)
Denumire analiză
Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)
Denumire analiză
Urocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Denumire analiză
Coprocultură *1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examen coproparazitologic *1)
Depistare hemoragii oculte *1)
Denumire analiză
Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Denumire analiză
Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Denumire analiză
Denumire analiză
Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)
Denumire analizăTarif
Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Denumire analiză
Denumire analiză
Denumire analiză
TSH *1)
FT4 *1)
Parathormonul seric (PTH)
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul luteinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactină
Anti-HAV IgM *2)
Ag HBs (screening) *2)
Anti HCV *2)
Testare HIV la gravidă *1)
ASLO *1)
VDRL *1) sau RPR *1)
Confirmare TPHA *4)
Antigen Helicobacter Pylori *1)
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric
IgA, seric
IgM seric
IgE seric
Proteina C reactivă *1)
Factor rheumatoid
ATPO
PSA
free PSA *6)
Denumire analiză
Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)
Numărătoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin *3)
VSH *1)
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)
Denumire analiză

*) Un set cuprinde 1- 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist, pe răspunderea medicului de pe anatomie patologica atunci cand apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice necesare pentru managementul de caz al bolii renale cornice. În situația în care pe buletinele de analiză ale pacienților cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitatile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/ antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se decontează numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozina şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.