Medicina muncii

Home Medicina muncii

MEDICINA MUNCII

EVA MEDICAL este o instituție multifuncțională de diagnostic și asistență medicală, integrată deplin în sistemul asigurărilor de sănătate existent în Romania si având ca scop principal suplinirea cerințelor de asistență medicală la standarde tehnice și profesionale de vârf.

EVA MEDICAL desfașoară o activitate susținută, concretizată în tratarea  pacienților. Serviciile de sănătate oferite de EVA Medical acoperă în totalitate serviciile medicale, cuprinzând consultații, investigații și tratamente.

EVA MEDICAL are 2 centre medicale în Bucuresti și, în cele mai importante orașe din țară, colaborează cu parteneri locali astfel încât serviciile pot fi susținute la nivel național.

EVA MEDICAL are o echipă medicală de renume, formată din cunoscuți medici și profesori, cât și disponibilitatea echipamentului medical performant, asigură un diagnostic rapid și precis, o evaluare a stării de sănătate și un tratament optim într-un timp cât mai scurt posibil.

OFERTA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII

În conformitate cu legislația în vigoare, Hotarârea de Guvern 355/2007, EVA Medical efectuează investigații specifice în Medicina Muncii, prin policlinicile și laboratoarele din București și din toată țara.

Parteneriatul pe care EVA Medical îl incheie cu fiecare companie beneficiară in managementul riscului profesional conduce la:

  • reducerea incidenței accidentelor de muncă
  • reducerea costurilor rezultate din accidentele de muncă
  • menținerea productivității angajaților
  • reducerea absenteismului medical

Structurile medicale de Medicina Muncii și implicit medicul de Medicina Muncii, vor avea următoarele atribuții în ceea ce privește identificarea și evaluarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăviri profesionale, de la locurile de muncă ale Angajatorului:

Participarea

Participarea  la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale, care se va realiza prin prezența medicului de Medicina Muncii la locurile de muncă ale Angajatorului;

Monitorizarea

Monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin: Examenul medical la angajarea în muncă, Examenul medical la adaptare, Controlul medical periodic și Examenul medical la reluarea activității;

Îndrumarea

Îndrumarea activității de reabilitare profesională, reconversie și reorientare profesională, în caz de accidente de muncă;

Comunicarea

Comunică existența riscului de îmbolnăvire profesională, către toți factorii implicați în procesul muncii.

Consilierea Angajatorului

Consilierea Angajatorului privind adaptarea muncii și a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaților.

Medicul de Medicina Muncii va prezenta Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă, intrunit la inițiativa Angajatorului, rapoarte scrise cu privire la situația stării de sănătate a angajaților în raport cu condițiile de muncă și riscurile profesionale.

Asigurarea fluxului productivității prin deplasarea echipelor mobile la sediul Beneficiarului, echipe formate din medici specialiști și asistente, dotate cu aparatura necesara efectuării investigațiilor în funcție de factorii de expunere la riscuri profesionale.

Costurile Angajatorului cu privire la obligativitatea efectuării serviciilor medicale de Medicina Muncii sunt deductibile, conform legislației în vigoare.

EVA Medical dispune de rețea națională în domeniul Medicinii Muncii asigurând servicii medicale la nivelul întregii țări, atât prin centrele proprii EVA precum și prin centrele medicale partenere.

Evaluarea factorilor de risc de accident și îmbolnăviri profesionale va fi efectuată în cel mai scurt timp (mai puțin de 30 de zile) de către medicul de Medicina Muncii, prin prezența acestuia la locurile de muncă ale Angajatorului și întocmirea unui Raport complet și compact asupra condițiilor de lucru și a factorilor de risc implicați.

Pentru a fi cât mai aproape de nevoile companiei și angajaților săi, ne puteți transmite solicitarea dumneavoastră pe office@evamedical.ro și consultanții noștri vor personaliza oferta pentru dumneavoastră.